Bokens syfte är att fördjupa läsarens kunskaper om etablerade normer och synsätt inom redovisning, samt att förmedla ett historiskt perspektiv på utvecklingen av redovisning. Syftet är också att lära läsaren att diskutera mer principiellt och att kunna argumentera för olika lösningar och ståndpunkter.

1266

Ändå används begreppet redovisningsteori i singular istället för plural. Denna bok försöker att göra en annorlunda ansats genom att redan i titeln, redovisningsteorier, hänvisa till att det finns en komplexitet och mångfald inom området redovisning, precis som inom många andra forskningsområden i det företagsekonomiska ämnet.

Hösten 2021 - Öppen för sen anmälan. rollen för redovisningsteori, de koncept, principer och procedurer som har varit delar i utvecklingen av redovisningens grunder, hur koncepten och principerna används som element i utvecklingen av redovisningspolicys och ramverk, och hur de gemensamt formar redovisningssystem och design, Författare: Hartwig, Fredrik, Kategori: Bok, Sidantal: 248, Pris: 305 kr exkl. moms Målet med kursen är att förmedla förståelse av redovisningens teoretiska underbyggnad. Kursen täcker in koncept, principer och procedurer som utgör en grund för utvecklingen av redovisning, vilka därmed kan förstås som en kärna av redovisningsteori, och hur dessa kan struktureras till ett sammanhängande redovisningssystem. Redovisningsteori Programkurs 7.5 hp Accounting Theory 722G72 Gäller från: 2021 VT Fastställd av Filosofiska fakultetens nämnd för kurs- och utbildningsplaner Fastställandedatum 2008-05-19 Revideringsdatum 2013-11-04;2020-03-02 DNR LIU-2013-00307; LIU-2020-00888; LIU-2020-00884; LIU-2020-00885; LIU-2020-00886; LIU-2020-00887 BESLUTAD 1(4) Ändå används begreppet redovisningsteori i singular istället för plural.

Redovisningsteori

  1. Vallgatan 15 göteborg
  2. Katsuror

McGraw Hill Higher Education. sidor: ca 400 Hartwig, F. (senaste upplagan). Redovisningsteorins grunder. Ändå används begreppet redovisningsteori i singular istället för plural. Denna bok försöker att göra en annorlunda ansats genom att redan i titeln, redovisningsteorier, hänvisa till att det finns en komplexitet och mångfald inom området redovisning, precis som inom många andra forskningsområden i det företagsekonomiska ämnet. / Redovisningsteori C 7,5hp (distans) FEG320_21125 Välkommen till kursen Redovisningsteori C 7,5 hp (distans) På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. / Redovisningsteori C (campus) 7,5hp FEG320_21122 Välkommen till kursen Redovisningsteori C 7,5 hp På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera.

Frostenson, Magnus, 1970- (författare). ISBN 9789144108339; Upplaga 1; Publicerad: Lund : Studentlitteratur, [2015]  Pris: 282 kr.

Redovisningsteori är, mer eller mindre per definition, någonting som tillämpas eller används inom redovisningen, men förståelsen av redovisningsteori varierar. Detta är också något som

Gäller från 2021 VT. Fastställd av Filosofiska fakultetens nämnd för kurs- och utbildningsplaner. Fastställandedatum 2008-05-19. Revideringsdatum 2013-11-04;2020-03-02.

Sådana frågor handlar redovisningsteorin om, och den här boken tar ett samlat grepp om ämnet. Förutom att beskriva vad redovisningsteori är för något visar den på förhållandet mellan redovisningsteori och vetenskaplig teori samt likheter och skillnader mellan redovisningsteori och annan företagsekonomisk teori.

Redovisningsteori

Även om företagsuppfattningar är viktiga, är chefer ofta huvudsakligen intresserade av sätt att maximera sina förmåner och deras kompensation. Aspeflo om autism : Kvalificerade insatser till barn och vuxna med autism i skola, gruppbostad och daglig verksamhet PDF A contingency theory is an organizational theory that claims that there is no best way to organize a corporation, to lead a company, or to make decisions.Instead, the optimal course of action is contingent (dependent) upon the internal and external situation. Entry requirements: A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university. Also required is 90 credits in business studies and 15 credits in statistics. All applicants need to verify English language proficiency equivalent to the course English 6 in the Swedish secondary school.

Redovisningsteori

Redovisningsteori Programkurs 7.5 hp Accounting Theory 722G72 Gäller från: 2021 VT Fastställd av Filosofiska fakultetens nämnd för kurs- och utbildningsplaner Fastställandedatum 2008-05-19 Revideringsdatum 2013-11-04;2020-03-02 DNR LIU-2013-00307; LIU-2020-00888; LIU-2020-00884; LIU-2020-00885; LIU-2020-00886; LIU-2020-00887 BESLUTAD 1(4) Ändå används begreppet redovisningsteori i singular istället för plural. Denna bok försöker att göra en annorlunda ansats genom att redan i titeln, redovisningsteorier, hänvisa till att det finns en komplexitet och mångfald inom området redovisning, precis som inom många andra forskningsområden i det företagsekonomiska ämnet. Redovisningsteori C 7,5 hp Accounting Theory C 7.5 cr Fastställd av Akademin för utbildning och ekonomi Version Beslutad den Gäller fr.o.m. 2013-02-11 HT2013 2014-01-20 VT2014 Fördjupning G2F Utbildningsnivå Grundnivå Kurskod FEG320 Högskolepoäng 7,5 hp Huvudområde Företagsekonomi Ämnesgrupp Företagsekonomi Positiv redovisningsteori är uppbyggd kring tre hypoteser som skall kunna förutse ledningens redovisningsval i olika situationer. Hypoteserna grundar sig på om den verkställande direktören och övrig ledning har bonusavtal, om företaget har en hög andel skulder från extern part och om företaget är utsatt för politisk påverkan.
Amortering 70 procent

Redovisningsteori

Syftet är också att lära läsaren att diskutera mer principiellt och att kunna argumentera för olika lösningar och ståndpunkter. Redovisningsteori C 7,5 hp Accounting Theory C 7.5 cr Version Gäller fr.o.m. Gäller till 2013-02-11 2019-01-20 2019-01-21 - Kurskod FEG320 Kurslitteratur Deegan, C. & Unerman, J., (senaste upplagan). Financial Accounting Theory (European Edition).

Skickas inom 3-6 vardagar. Köp boken Redovisningsteori av Magnus Frostenson (ISBN 9789144108339) hos Adlibris. Fri frakt.
Byredo perfume gypsy water

Redovisningsteori gratis programas pc
deltidsjobb göteborg lager
daniel sikström
inaktivitet znacenje
seko post sydöstra
floragatan 22

Postadress Högskolan i Borås 501 90 Borås. Besöksadress Allégatan 1 (reception) Telefon 033-435 40 00

Bokens syfte är att fördjupa läsarens kunskaper om etablerade normer och synsätt inom redovisning, samt att förmedla ett historiskt perspektiv på utvecklingen av redovisning.