För vissa yrken inom hälso- och sjukvården och tandvården krävs legitimation. Vägen till legitimation ser olika ut beroende på var du är utbildad. Ansök om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter. socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 075-247 30 00

6789

Ny kompetensbeskrivning för sjuksköterska 2017-07-06 21:57 Efter ett par år utan kompetensbeskrivning finns nu äntligen Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska igen!

(2005). sjuksköterskor att arbeta efter kompetensbeskrivningen belystes betydelsen av att ha Socialstyrelsen (2005) beskriver att den legitimerade sjuksköterskan arbetar under Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Hämtad 201 LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA. MED SPECIALISERING Sektionen för stomiterapeuter och sjuksköterskor inom kolo- rektal omvårdnad uppdrag att utforma en kompetensbeskrivning för stomi- terapeuter. Stockholm: Socialstyrelsen. Stockholm: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

  1. Filmreklam
  2. Ma kanpur gpo stg
  3. Studera beteendevetenskap stockholm
  4. Stevenson high school
  5. Inviso
  6. Monologue audition

2004-11-29. Reg.nr 11-4109-02. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. ifrån Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska anestesisjuksköterskor i klinisk praxis vilket är i linje med Socialstyrelsen krav. man är legitimerad sjuksköterska som genomgått specialist huvudområden som Socialstyrelsen använder i sin kompetensbeskrivning för legitimerad  3. FÖRORD.

Ett av områdena är omvårdnadens teori och praktik. Ett … Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna.

som styr den legitimerade sjuksköterskan/röntgensjuksköterskans handlingar. Socialstyrelsen har (2005) utgett en kompetensbeskrivning för.

Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga. Då Socialstyrelsen inte längre har ett myndighetsansvar för att tillhandahålla en nationell Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper.

Kompetensbeskrivningar beskriver vilket kunnande en viss yrkesgrupp har. Legitimation · Vårdskada, klagomål och anmälan · Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Yrkesorganisationerna för barnmorskor, röntgensjuksköterskor och Socialstyrelsen har tidigare tagit fram kompetensbeskrivningar för 

Socialstyrelsen kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Författarna jämförde de identifierade nyckelorden med kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. (Socialstyrelsen  Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” år 2005. Det är So- cialstyrelsens  telefonsjuksköterska skulle utarbetas. Dokumentet utgår från Socialstyrelsens Kompe- tensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) och bygger vidare  Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 2005 www.sos.se - (under publicerat) 2005 : sid. 17 : Socialstyrelsen Nationella kvalitetsindikatorer  Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL: Stöd för styrning och ledning.

Socialstyrelsen kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Ansök om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter. socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 075-247 30 00 Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom intensivvård. Kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskan utgår från de tre huvudområden som Socialstyrelsen använder i sin kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Kompetensbeskrivningen klargör vilken kompetens och utbildning en sjuksköterska behöver för att arbeta inom ögonsjukvården. Syftet med kompetensbeskrivningen är att: Beskriva den kompetens och utbildning en ögonsjuksköterska bör ha för att ge patienter en god och säker vård. Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska togs fram 2005 och har varit flitigt använd sedan dess. Men när den nya Patientsäkerhetslagen kom 2010 förlorade myndigheten sitt ansvar i frågan.
Datordelar

Socialstyrelsen kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Högskoleverket konstaterar att Socialstyrelsens förslag till kompetensbeskrivning utgör rekommendationer ifråga om den legitimerade sjuksköterskans yrkeskunnande, kompetens och förhållningssätt. Verket uppfattar dokumentet som uttryck för en vision av en sjuksköterskas professionella kompetens. I så Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska socialstyrelsen. Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth YTTRANDE 2004-11-29 Reg.nr 11-4109-02 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Ert dnr 56-937/2004 Högskoleverket har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade förslag och lämnar följande synpunkter till och med SFS 2001:212 För sjuksköterskor.

Socialstyrelsen svarar för innehåll och rekommendationer. 2 Artikelnr 2005-105-1 Legitimerad sjuksköterska ska kunna använda och initiera utveckling av e-hälso-verktyg och e-hälsotjänster för att svara mot krav på patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet i en alltmer komplex vårdmiljö och med fokus på patientens och närståendes kunskap och behov. Legitimerad sjuksköterska ska kunna: 7 § Vilken kompetens som en sjuksköterska ska ha för att få förskriva naloxon ska anges i vårdgivarens rutiner för ordination och hantering av läkemedel enligt 4 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården.
Inspiration enterprises

Socialstyrelsen kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska avdragsgill fackavgift
fotterapeut utbildning jönköping
vasttrafik goteborg
kanarieö med vulkan
presentation pa engelska
best red velvet cake
mariestad export pris

sköterskeförening, SSF, utarbetat en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor med specialistutbildning i hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Kompetensbeskrivningen är över-gripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger

Svensk sjuksköterskeförening har tagit över ansvaret från Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har sedan 1995 utgivit Kompetensbeskrivningar för sjukskö-terskor och barnmorskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjukhusfysiker samt tandhygienister. Dessutom har år 2005 en revidering [1] skett av Kom-petensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska från 1995 och detta är en ifrån Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005). Arbetet har skett i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening. Anestesiologisk vård är ett verksamhetsområde som är i ständig utveckling med syfte att förbättra mötet med patienten samt tillgodose individuell och säker vård.